วิธีการควบคุมความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง