ฉันได้รับการแจ้งเตือนว่า "iSharing กำลังมีปัญหากับบริการ Google Play กรุณาลองอีกครั้ง."