[Thiết bị VIVO] Tại sao vị trí của tôi không tự động cập nhật?