[Android] Làm cách nào để bật / tắt Báo cáo lái xe?