Sejarah Lokasi - Mati GPS / Wifi Mati / Penjimatan Kuasa / Gerakan Mati