คุณแสดงสถานะที่แตกต่างกันอย่างไร? - ปิด GPS / ปิด WiFi / แบตเตอรี่สีเหลือง