[อุปกรณ์ VIVO] เหตุใดตำแหน่งของฉันจึงไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ